Rekrutacja na studia filologii indyjskiej

with Brak komentarzy

Serdecznie zapraszamy Wszystkich zainteresowanych językami, literaturą lub kulturą Indii na studia indologiczne prowadzone przez specjalistów, a przede wszystkim pasjonatów Indii, wykładających w Zakładzie Filologii Indyjskiej UWr.

W naszej ofercie dydaktycznej są studia licencjackie oferujące solidne podstawy z języka hindi i sanskrytu, historii literatury dawnej i współczesnej, historii, kultury, zagadnień społeczno-ekonomicznych, a także bogatej sztuki Indii.

Studia magisterskie pogłębiają wiedzę nt. Indii oferując m.in. zajęcia z teorii i praktyki przekładu, przekładu audiowizualnego, historii literatury oraz języków.

Chętnych odsyłamy po więcej informacji na stronę rekrutacji.

Dodatkowa rekrutacja na studia Filologii indyjskiej

with Brak komentarzy

Kandydaci i kandydatki!

Trwa dodatkowa rekrutacja na studia licencjackie na kierunku Filologia indyjska, która potrwa do połowy września. W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na to, czy brali udział w tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, czy nie.

 • zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 13.09.2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie cudzoziemców, możliwe zdalne przeprowadzenie rozmowy): 14.09. 2021 r., godz. 9.00-12.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK): 15.09.2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów: 16-17.09.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


 • ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK): 20.09.2021 r.

Więcej informacji na stronie rekrutacji.

 • zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 15.09.2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie cudzoziemców, możliwe zdalne przeprowadzenie rozmowy): 16-17.09. 2021 r.

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK): 20.09.2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów: 21-23.09.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


 • ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK): 24.09.2021 r.

Więcej informacji na stronie rekrutacji.

Film promujący studia indologiczne na UWr

with Brak komentarzy

Absolwenci studiów filologii indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na do studiowania indologii!

Z przyjemnością przedstawiamy film promujący studia indologiczne w Zakładzie Filologii Indyjskiej Uniwersytetu Wrocławskiego stworzony przez nasze studentki. Pomysłodawczynią i realizatorką projektu jest mgr Sandra Sznyr. Do podjęcia studiów indologicznych zaprasza również nasza kadra, a wspiera ją w tym Konsul Honorowy Republiki Indii Kartikey Johri, lektor języka hindi i przyjaciel Wrocławskiej Indologii.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy można połączyć go z innymi pasjami, takimi jak: śpiew, tatuatorstwo, joga, moda, film, podróże, tłumaczenia, filozofia, turystyka? Odpowiedzi na te pytania znadziecie w filmie!

Studia indologiczne to nie tylko nauka języków: hindi, sanskrytu i urdu. To również studia kulturoznawcze, począwszy od czasów starożytnych – zgłębianie zagadnień obyczajowo-religijnych i norm społecznych – aż po problematykę współczesną, w tym aktualne problemy społeczne i polityczne. To również historia Półwyspu Indyjskiego, której świadectwem są liczne zabytki architektury, czy bogactwo sztuk performatywnych, audiowizualnych i plastycznych. To również studia literaturoznawcze, czyli lektura oryginalnych tekstów skomponowanych w języku wedyjskim, sanskrycie czy hindi. A przede wszystkim to okazja do poznania innych pasjonatów Orientu i rozwijania kreatywności, czego dowodem jest poniższy film.

Z dumą prezentujemy owoc pracy naszych studentek!

Pomysł i realizacja: Sandra Sznyr

Zdjęcia: Sandra Sznyr, Margita Filipek i Patrycja Policha

Recytacja i śpiew: Martyna Kogut

W filmie wystąpili

Absolwentki filologii indyjskiej UWr: Sandra Sznyr, Martyna Kogut, Patrycja Policha, Weronika Niepomnik

Pracownicy Zakładu Filologii Indyjskiej UWr: dr Nina Budziszewska, dr Teresa Miążek, prof. Przemysław Szczurek

oraz Honorowy Konsul Indii w Polsce Kartikey Johri

Szczepienia przeciw covid-19 dla studentów (deklaracje)

with Brak komentarzy

Zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 studenci Uniwersytetu Wrocławskiego proszeni są o zapisanie się na szczepienie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59, za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod linkiem:

Zapis poprzez powyższy formularz równoznaczny jest z deklaracją chęci zaszczepienia przeciw COVID-19.

Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu.

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na I roku

with Brak komentarzy

Studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów w roku akademickim 2020/21 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych muszą odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (w formie e-learningu).

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2020r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp:

 1. Wejść na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/2 i odszukać kurs Szkolenie wstępne z zakresu BHPoraz Ochrony PPoż.
 2. Zapisać się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-204.
 3. Zapoznać się z modułami w kursie i wypełnić test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie (zwrócić uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów).
 4. Po ukończeniu testu sprawdzić swoją ocenę.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

with Brak komentarzy

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłady i zajęcia dla studentów zostają odwołane do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie. Odwołane są również wszelkie konferencje i wydarzenia w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

Więcej informacji oraz pełna treść rozporządzenia znajdują się na stronie głównej UWr.

1 2