Zawieszenie zajęć dydaktycznych

with Brak komentarzy

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłady i zajęcia dla studentów zostają odwołane do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie. Odwołane są również wszelkie konferencje i wydarzenia w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

Więcej informacji oraz pełna treść rozporządzenia znajdują się na stronie głównej UWr.