Zakład Filologii Indyjskiej jako jednostka Instytutu Studiów, Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. istnieje od roku 1969. Obecnie zatrudnia 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, których zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół Indii starożytnych albo nowożytnych.