INTERDYSCYPLINARNE KOŁO ORIENTALISTYCZNE

Studenci filologii indyjskiej mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w studenckim kole naukowym IKO (Interdyscyplinarne Koło Orientalistyczne) działającym przy Zakładzie Filologii Indyjskiej nieprzerwanie od lutego 2008 r. 

IKO zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o językach, kulturze, historii czy literaturze Orientu. Członkowie IKO mają możliwość wyjeżdżania na konferencje studenckie z referatami, a także rozwijania umiejętności organizacyjnych urządzając prelekcje, których gośćmi są m.in. podróżnicy, tłumacze i fascynaci Orientu.

Interdyscyplinarne Koło Orientalistyczne IKO jest jednym z organizatorów międzynarodowej konferencji studencko-doktoranckiej MESIC, która corocznie odbywa się w jednym z trzech ośrodków akademickich: Zagrzebiu, Poznaniu i Wrocławiu. Umożliwia ona studentom nawiązanie kontaktów ze studentami indologii z innych ośrodków europejskich i spróbowania swoich sił w pracy naukowej.

KONFERENCJE MESIC

Cykliczna konferencja studencko-doktorancka MESIC (Middle European Student Indology Conference) jest wspólnym przedsięwzięciem naukowo-dydaktycznym studentów z trzech europejskich ośrodków akademickich, w których prowadzone są studia indologiczne: Uniwersytetu w Zagrzebiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i UAM w Poznaniu. W tych trzech ośrodkach na zmianę co roku organizowane są kolejne edycje konferencji.

MESIC 2011 | WROCŁAW
MESIC 2014 | WROCŁAW

MESIC umożliwia poszerzanie wiedzy dotyczącej Indii studentom indologii i tym, którzy pomimo studiowania innych kierunków pasjonują się Indiami oraz Azją południowo-wschodnią. Uczestnicy wypowiadają się na różne tematy indologiczne dotyczące zarówno dziedzictwa kulturowego, historycznego, religijno-filozoficznego, literackiego, językowego, jak i zagadnień współczesnych, tj. problematyki ekonomiczno-społecznej, zagadnień politycznych, najnowszej literatury itd.

Konferencja ma charakter międzynarodowy, co jest efektem ścisłej współpracy studentów trzech uniwersytetów: z Poznania, Wrocławia i Zagrzebia. U podstaw jej organizacji leży chęć integracji studentów z różnych ośrodków i różnych krajów, dzielących wspólne zainteresowania i pasje. Ten cel integracyjny udaje się realizować konsekwentnie od 2009 r., ponieważ udział w konferencji biorą nie tylko studenci z ośrodków organizujących, lecz również studenci z innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce, Europie i Indiach.

MESIC 2017 | WROCŁAW