Program studiów filologia indyjska

Dla studentów przyjętych w roku akademickim:

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Studia licencjackie
Studia magisterskie

Plany zajęć:

STUDIA LICENCJACKIE
Plan zajęć I-go roku

semestr letni 2022/2023

Plan zajęć II-go roku

semestr letni 2022/2023

Plan zajęć III-go roku

semestr letni 2022/2023

STUDIA MAGISTERSKIE
Plan zajęć I-go roku

semestr letni 2022/2023

Plan zajęć II-go roku

semestr letni 2022/2023

Materiały i harmonogram zajęć Rynek pracy i Przedsiębiorczość:

Rynek pracy

II rok, studia licencjackie

semestr zimowy 2022/2023

Przedsiębiorczość: praca – biznes – kariera

I rok, studia magisterskie

semestr letni 2022/2023

Ikona pdf.

Materiały do wykładów z Rynku pracy i Przedsiębiorczości znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego.