Na kierunku filologia indyjska oferujemy studia stacjonarne I i II stopnia. Studia I stopnia trwają 3 lata i kończą się zdobyciem dyplomu licencjackiego. Studia II stopnia, dwuletnie, to studia magisterskie kończące się zdobyciem tytułu magistra filologii indyjskiej.

Absolwenci studiów magisterskich mają możliwość podjęcia czteroletnich studiów III stopnia (doktoranckich), których zwieńczeniem jest praca doktorska i stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wydziału Filologicznego UWr.