Studia na kierunku Filologia indyjska adresowane są zarówno do tych osób, które są zainteresowane kulturą Indii w jej aspekcie historycznym, jak i do tych, którzy pragną poznać Indie współczesne. Ponieważ wychodzimy z założenia, że podstawowym kluczem do poznania kultury danego kraju jest jego język, dlatego też dwoma wiodącymi przedmiotami studiów są dwa najbardziej znaczące języki indyjskie: sanskryt i hindi.

Sanskryt był najpowszechniej używanym w Indiach starożytnych i średniowiecznych językiem literackim, który odegrał olbrzymią rolę we wszystkich niemal sferach kultury dawnych Indii (m.in. literatura, filozofia, religia, nauka, prawodawstwo i obyczajowość). Jego wpływ na różne języki, pisma i literatury nie tylko samych Indii, ale także i innych krajów Azji, jest dobitnym świadectwem olbrzymiego znaczenia tego języka.

Hindi z kolei jest najbardziej rozpowszechnionym językiem współczesnym w Indiach: mieszkańcy północnych i środkowych Indii od Asamu po Goa i od Ladakhu do Orisy posługują się nim jako językiem macierzystym bądź drugim wyuczonym. Pod względem liczby mówiących hindi zajmuje czwarte miejsce na świecie (po chińskim, angielskim i hiszpańskim).

Nauka sanskrytu i hindi jest kontynuowana przez cały okres studiów – zarówno licencjackich, jak i magisterskich, a w zależności od wyboru specjalizacji oraz zajęć opcyjnych – studenci mają możliwość dalszej nauki jednego z nich lub ich obu. Obok nauki języków – opcjonalnie poszerzonej o zajęcia z języka urdu – oferowane są studentom inne różnorodne zajęcia z zakresu historii, literatury, historii sztuki, filozofii i religii, muzykologii, politologii, socjologii i ekonomii dawnych i współczesnych Indii. Studenci III roku wybierają jedną ze specjalizacji – sanskrycką lub hindi – którą mogą kontynuować w ramach dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich.

Absolwenci kierunku studiów Filologia indyjska i kultura Indii zdobywają solidną wiedzę w zakresie starożytnej i współczesnej kultury Indii oraz języków tego obszaru, a także szerokie przygotowanie ogólnohumanistyczne pozwalające na rozumienie społecznych procesów zachodzących we współczesnym świecie. Zdobyte kwalifikacje pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w zawodach wymagających znajomości języków obcych, posiadania szerokich horyzontów intelektualnych oraz kreatywności w myśleniu.

Uzyskana wiedza, zarówno filologiczna, jak i historyczna, socjologiczna oraz kulturoznawcza, umożliwia naszym absolwentom znalezienie zatrudnienia w takich dziedzinach jak:

  • filologia,

  • tłumaczenie tekstu,

  • edytorstwo,

  • działalność kulturalna i oświatowa,

  • media,

  • turystyka.