Dodatkowa rekrutacja na studia Filologii indyjskiej

with Brak komentarzy

Kandydaci i kandydatki!

Trwa dodatkowa rekrutacja na studia licencjackie na kierunku Filologia indyjska, która potrwa do połowy września. W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na to, czy brali udział w tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, czy nie.

  • zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 13.09.2021 r.
  • postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie cudzoziemców, możliwe zdalne przeprowadzenie rozmowy): 14.09. 2021 r., godz. 9.00-12.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK): 15.09.2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: 16-17.09.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


  • ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK): 20.09.2021 r.

Więcej informacji na stronie rekrutacji.

  • zamknięcie rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej: 15.09.2021 r.
  • postępowanie rekrutacyjne (dotyczy wyłącznie cudzoziemców, możliwe zdalne przeprowadzenie rozmowy): 16-17.09. 2021 r.

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


  • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (w systemie IRK): 20.09.2021 r.
  • przyjmowanie dokumentów: 21-23.09.2021 r. w godz. 10.00-13.00

Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych
ul. św. Jadwigi ¾, pok. 204 (II piętro), Wrocław


  • ogłoszenie listy przyjętych na studia (w systemie IRK): 24.09.2021 r.

Więcej informacji na stronie rekrutacji.