Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na I roku

with Brak komentarzy

Studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów w roku akademickim 2020/21 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych muszą odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (w formie e-learningu).

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2020r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp:

  1. Wejść na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/2 i odszukać kurs Szkolenie wstępne z zakresu BHPoraz Ochrony PPoż.
  2. Zapisać się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-204.
  3. Zapoznać się z modułami w kursie i wypełnić test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie (zwrócić uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów).
  4. Po ukończeniu testu sprawdzić swoją ocenę.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.