Szczepienia przeciw covid-19 dla studentów (deklaracje)

with Brak komentarzy

Zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 studenci Uniwersytetu Wrocławskiego proszeni są o zapisanie się na szczepienie do dnia 20 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59, za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod linkiem:

Zapis poprzez powyższy formularz równoznaczny jest z deklaracją chęci zaszczepienia przeciw COVID-19.

Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu.

VIII konferencja naukowa MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA

with Brak komentarzy

Zakład Filologii Indyjskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do wzięcia udziału w VIII konferencji naukowej Myśl i kultura buddyjska, która odbędzie się w dn. 21-23 października 2021 r. w Srebrnej Górze.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy swoje badania naukowe w całości bądź w części poświęcają problematyce buddyjskiej. Między innymi interesują nas takie zagadnienia, jak: filozofia buddyjska, religijna i medytacyjna praktyka buddyjska, historia buddyzmu, antropologia społeczeństw buddyjskich, społeczne oblicze buddyzmu, buddyzm a polityka, buddyzm a ekonomia, buddyzm w relacji do innych tradycji filozoficzno-religijnych.

Strona konferencji: https://sites.google.com/site/konferencjabuddyjska/2020

Szczegóły konferencji w załączniku.

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę na I roku

with Brak komentarzy

Studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów w roku akademickim 2020/21 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktoranckich, zaocznych oraz wieczorowych muszą odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (w formie e-learningu).

Przedmiotowy kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów i kończy się testem zaliczeniowym. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

UWAGA : Dział BHP oraz Ochrony Ppoż. nie przepisuje zaliczeń. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej trwa od 1 października do 30 listopada 2020r.

Instrukcja logowania do szkolenia wstępnego bhp:

  1. Wejść na stronę: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/2 i odszukać kurs Szkolenie wstępne z zakresu BHPoraz Ochrony PPoż.
  2. Zapisać się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-204.
  3. Zapoznać się z modułami w kursie i wypełnić test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie (zwrócić uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów).
  4. Po ukończeniu testu sprawdzić swoją ocenę.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

with Brak komentarzy

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Nr 29/2020 z dnia 11 marca 2020 r., w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłady i zajęcia dla studentów zostają odwołane do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie. Odwołane są również wszelkie konferencje i wydarzenia w Uniwersytecie Wrocławskim do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

Więcej informacji oraz pełna treść rozporządzenia znajdują się na stronie głównej UWr.

Wizyta Amitabha Bachchana we Wrocławiu

with Brak komentarzy

Dnia 16 grudnia 2019 r. w Oratorium Marianum odbyła się uroczystość odznaczenia medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Amitabha Bachchana, indyjskiego aktora i producenta telewizyjnego, a także aktywistę i filantropa oraz ambasadora dobrej woli UNICEF. Odznaczenie zostało poprzedzone upamiętnieniem Harivansha Rai Bachchana, indyjskiego poety i ojca Amitabha Bachchana. Uroczystości towarzyszyła prezentacja wybranych fragmentów poezji poety z tomu Madhuśala wydanego w indiach w 1935 r.

Dzięki uprzejmości Pana Kartikeya Johriego, Honorowego Konsula Republiki Indii we Wrocławiu, pracownicy i studenci Zakładu Filologii Indyjskiej uczestniczyli w uroczystości, a także mieli okazję porozmawiać z honorowym gościem.

1 2 3