VIII konferencja naukowa MYŚL I KULTURA BUDDYJSKA

with Brak komentarzy

Zakład Filologii Indyjskiej oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do wzięcia udziału w VIII konferencji naukowej Myśl i kultura buddyjska, która odbędzie się w dn. 21-23 października 2021 r. w Srebrnej Górze.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy swoje badania naukowe w całości bądź w części poświęcają problematyce buddyjskiej. Między innymi interesują nas takie zagadnienia, jak: filozofia buddyjska, religijna i medytacyjna praktyka buddyjska, historia buddyzmu, antropologia społeczeństw buddyjskich, społeczne oblicze buddyzmu, buddyzm a polityka, buddyzm a ekonomia, buddyzm w relacji do innych tradycji filozoficzno-religijnych.

Strona konferencji: https://sites.google.com/site/konferencjabuddyjska/2020

Szczegóły konferencji w załączniku.