adiunkt

czwartek 11:45-13:45

p. 34

teresa.miazek@uwr.edu.pl

teresa.miazek@gmail.com

opowiadanie w hindi – gatunek i rozwój, współczesny dramat i teatr w hindi, teatr i estetyka staroindyjska, tradycja literacka sanskrytu we współczesnej literaturze hindi, twórczość Agjeja, twórczość Mohana Rakeśa, autobiografia w literaturze hindi, kino indyjskie (Bollywood), historia i kultura Indii

Miążek, Teresa. „Meghadūta inaczej. Zderzenie idealizmu z realizmem w dramacie Rakesia Āṣārh kā ek din.”. W: Suhr̥tsampradānamālā. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Joannie Sachse przez przyjaciół, kolegów, uczniów w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Przemysława Szczurka, Sławomira Torbusa, Małgorzaty Wróbel, Vratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia VI-VII (XXXVII-XXXVIII) MMXVII-MMXVIII, Wratislaviae. S. 333-354.

Miążek, Teresa. „Kobieta z plemienia Khasi”. W: Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej. Szkice o literaturze i kulturze [Borders and Borderlands in Orentalist Perspective. Essays on Literature and Culure]. [red.] A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski ].Wydawnictwo Libron. Kraków: 2017.

Miążek, Teresa. “The role of the Hindi writer and the idea of communication in modern society – in the writings of S.H. Vātsyayān ‘Ajñeya’”. W: Word in the Culture of the East: Sound, Language, Book. Red. P. Mróz, M. Ruchel, A. I. Wójcik. Wydawnictwo Libron. 2016 (online edition).

Miążek, Teresa. „…kahāniyā͂ ākhir bantῑ kaise hai͂?” (“…how, after all, do stories originate?!”). The Clash between Indian and Western Literary Traditions in Ajñeya’s Short Stories”. W: Crossing over on Birds’ Wings. [red.] Tatiana Dubyanskaya. Cracow Indological Studies, 17/2015. S. 169-211. 2015.

Miążek, Teresa. Miłość czy udręka? „Meghaduta” Kalidasy w wersji hindi Ramawatara Tjagiego. W: Wokół „Meghaduty” : nieprzerwana nić literackiej kultury sanskrytu / pod red. Lidii Sudyki, Marioli Pigoniowej i Teresy Miążek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. S. 91-117.

Miążek, Teresa. „Idiomatyka komunikowania uczuć w teatrze staroindyjskim Natjaśastry i jej współczesne zastosowania”. W: Antropologia komunikacji : od starożytności do współczesności. (red.) Małgorzata Zadka [et al.] – Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, 2015. – (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ; vol. 7). – S. 91-106.

Miążek, Teresa. „Terminy nīras, nirastā w opowiadaniach Agjeja. Ślady sanskryckiej teorii estetyki rasa we współczesnej literaturze hindi”. W: Academic Journal of Modern Philology. – Vol. 3 (2014), s. 43-54. 2014.

Miążek Teresa. Bhāva jako motyw. Wprowadzenie do analizy opowiadań Agjeja w świetle teorii rasa.. W: The Polish Journal of the Arts and Culture Nr 8 (5/2013), s. 101-123. 2013. Język polski. Polska

Miążek, Teresa (red., et al.): Bibliografia niemcoznawcza 1997-2004. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

(Miążek, Teresa) Bigoń, Teresa: Looking for the definition of aesthetic experience Rasa in the writings of Saccidananda Hirananda Vatsyayana. W: Asiatische Studien LI.4.1997, Peter Lang : Bern, 1997, s. 1079-1085

(Miążek, Teresa) Bigoń, Teresa: The interpretation of Ajñeya’s short –stories in the light of Rasa-theory W: Asiatische Studien XLVIII.4.1994, Peter Lang : Bern, 1994, s. 1301-1305