profesor UWr., kierownik Zakładu Filologii Indyjskiej, Dyrektor Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych

czwartek 16:00-17:00

piątek 16:00-17:00

p. 35

przemyslaw.szczurek@uwr.edu.pl

kwestie redakcyjne Mahabharaty i Bhagawadgity, buddyzm, polemika buddyzmu z braminizmem, pisarze greccy i rzymscy o Indiach starożytnych

  • Książka

Sati. Samopalenie wdów indyjskich w najdawniejszych relacjach Wschodu i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2013 (ilość stron: 446).

  • Artykuły

Przed doktoratem:

„Jeszcze trzy foricenia Kochanowskiego o greckim rodowodzie”, Eos LXXX (1992), s. 91-98.

(wspólnie z Krzysztofem Mortą) „Czasowniki o znaczeniu „mówić” w Bhagawadgicie”, Classica Wratislaviensia XVII (1993), s. 87-100.

„Kilka uwag o foricenium 84 („In pontem Varsoviensem”) Jana Kochanowskiego”, Classica Wratislaviensia XX (1996), s. 143-152.

„Imiona osobowe u Jana Kochanowskiego w tłumaczeniach i parafrazach epigramów greckich” [w:] Epigram grecki i łaciński w kulturze Europy, pod red. K. Bartol i J. Danielewicza, Poznań 1997, s. 207-223.

Po doktoracie:

„Some remarks on the so-called Epic Layer of the Bhagavadgita”, [w:] Stages and Transitions. Temporal and Historical Frameworks in Epic and Purānic Literature (Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas, August 1999), ed. by M. Brockington, Zagreb 2002, s. 55-72.

Brahmanirvāna versus nirvāna (nibbāna). Some remarks on the polemics with Buddhism in the Bhagavadgītā”, CracowIndological Studies, vol. IV-V (2002/2003) (Proceedings of the 2nd International Conference on Indian Studies), ed. by R. Czekalska, H. Marlewicz, Kraków 2003, s. 547-575.

„Obraz samopalenia wdów (satī) w literaturze dawnych Indii”, [w:] Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiet w kulturze Indii, pod red. M. Jakubczak, Kraków 2005, s. 187-214.

„Bhakti Interpolations and Additions in the Bhagavadgītā”, [w:] Epics, Khilas, and Purānas: Continuities and Ruptures(Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purānas, September 2002), ed. by P. Koskikallio, Zagreb 2005, s. 183-220.

„Jedność w różnorodności. Uwagi o warstwach tekstowych Bhagawadgity”, Studia indologiczne 12/13 (2005/2006), s. 94-126.

„Juggling with Ātman. Remarks on the Bhagavadgītā 6.5-6”, Rocznik Orientalistyczny LX, Fasc. 2 (2007) (Theatrum Memorabilium Indiae Orientalis: a volume to celebrate the 70th Birthday of Professor Maria Krzysztof Byrski, ed. by M. Nowakowska and J. Woźniak), s. 212-238.

Prajñāvādāṁś ca bhāṣase: Polemics with Buddhism in the Early Parts of the Bhagavadgītā”, [w:] Buddhist Studies, ed. by R. F. Gombrich and C. Scherrer-Schaub, New Delhi 2008, s. 175-233.

„Source or Sources of Diodorus’ Account of Indian satī/Suttee (Diod. Sic. 19.33-34.6)?” [w:] The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres, ed. by J. Pigoń, Cambridge 2008, s. 119-143.

„Catheans, the Land of Sopeithes and certain καί in Strabo’s Geography”, Eos C (2013), s. 117-138.

Po habilitacji:

„Potyczki Buddy z Jadźńawalkją (I). Kilka uwag o wczesnobuddyjskiej polemice z myślą wczesnych upaniszad wyrażoną w Jadźńawalkjakandzie Bryhadaranjaka Upaniszady”, Studia indologiczne 22 (2015), s. 75-116.

„How Did Mādrī Die and Why She Was Burnt Twice? Remarks on Sahagamana in the Mahābhārata and on double cremation of Pāṇḍu and Mādrī”, [w:] On the Growth and Composition of the Sankrit Epics and Purāṇas. Relationship to Kāvya. Social and Economic Context (Proceedings of the Fifth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas), ed. by I. Andrijanić and S. Sellmer, Zagreb: Croatian Academy of Sciences and Arts, 2016, s. 247-280.

„Potyczki Buddy z Jadźniawalkją (II). Motyw roztrzaskania się głowy w kontekście wczesnobuddyjskiej polemiki z myślą bramińską”, Studia Indologiczne 23-24 (2016-2017), s. 181-207.

„Potyczki Kryszny z Buddą. Uwagi o polemicznej wymowie Bhagawadgity wobec wczesnego buddyzmu”, Argument. Biannual Philosophical Journal 7 (1/2017), s. 33-69.

„Profesor Joanna Sachse – życiorys akademicki”, Wratislaviensium Studia Classica (olim Classica Wratislaviensia) VI-VII (XXXVII-XXXVIII) (2017-2018), s. 7-25.

„Bibliografia Profesor Joanny Sachse za lata 1974-2016”, Wratislaviensium Studia Classica (olim Classica Wratislaviensia) VI-VII (XXXVII-XXXVIII) (2017-2018), s. 26-29.