adiunkt, Kierownik Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej

członkini Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Stowarzyszenia Trenerów i Praktyków Relaksacji „Przestrzeń”

wtorek 18:00-19:00

piątek 15:00-16:00

p. 31

nina.budziszewska@uwr.edu.pl

joga epicka i hathajoga, joga terapeutyczna, sanskryt, Mahābhārata, buddyzm tybetański, filozofia kontynentalna

„Polski przekład sanskryckich terminów filozoficznych w Mahābhāracie”, Podkarpackie Forum Filologiczne, Seria: Literatura i Kultura (2011), s. 325–343.

„Procesy kreacyjne według Mokszadharmy”, Studia Indologiczne, 18 (2011), s. 5–45.

„Muni – asceta i mędrzec, którego milczenie jest poznaniem Najwyższego. Sanatsudżatija i Brihadaranjaka Upaniszada o milczeniu (mauna)”, Studia Indologiczne, 19 (2012), s. 45–56.

„The ideal man in the Mahābhārata. The consciousness of the “budhyamāna” on one’s way to salvation”, Zograph Readings XXXV (2016), ss. 60-76.

“Mahan atman, czyli zapomniany poziom wyższej świadomości jogicznej w naukach przedklasycznej sankhji i jogi”, Przegląd Orientalistyczny, Nr 1-2 [257-258] (2016), s. 57–72.

„The self-chariots of liberation: Plato’s Phaedrus, the Upaniṣads and the Mahābhārata in search of Eternal Being”, Philosophy East and West, 67:4 (2017), s. 318–351.

“Subtler yogic consciousness as soteriological power of jṅāna”, Thai Prajñā. International Journal of Indology and Culture, Silpakorn University, Bangkok, Vol. II (2018), s 128–153.

“Mitologia Indusów (1809) porucznika Antoine’a-Louisa Henriego de Poliera”, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia VI-VII (XXXVII-XXXVIII) (2018), s. 278–291.

reportaż: Himalaje. W poszukiwaniu joginów, Sensus, 2019. (320 stron)