Zdjęcie Marty Monkiewicz.

wykładowca

wtorek 15:15-16:15 (p. 38)

czwartek 16:00-17:00 (Teams)

marta.monkiewicz@uwr.edu.pl

astronomia staroindyjska, rytualizm wedyjski, Vedāṅga, historia nauki

‘Calendrical Terminology in the Early Vedic Astronomical Treatises of the Jyotiṣavedāṅga’, Acta Asiatica Varsoviensia 34 (2021), s. 243–261.

‘Rites Based on Astronomical Observations as Given in the Dharmasūtras’, [w:] Indian Panorama in Wrocław, pod red. Teresy Miążek, Marty Monkiewicz, Marioli Pigoń i Przemysława Szczurka, Wrocław 2021: Wydawnictwo DiG, s. 137–155.

Svadharma jednostki w świetle koncepcji astronomii staroindyjskiej”, [w:] Vade nobiscum. Studia z wieków dawnych XXII, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021, s. 29–43.

Wykład o rachubie czasu zawarty w Rygwedadźjotiszawedandze”, Wratislaviensium Studia Classica (olim Classica Wratislaviensia) VI–VII (XXXVII-XXXVIII) (2017–2018), s. 63–74.