adiunkt

środa 12:00-13:00

czwartek 10:00-11:00

p. 34

mariola.pigon@uwr.edu.pl

mpigoniowa@uni.wroc.pl

klasyczna literatura kunsztowna (kawja), wybrane zagadnienia eposów sanskryckich (m.in. lamentacje i konsolacje), literatury dharmasutr oraz dharmasiastr

  • Książka

Obraz kobiety w „Meghaducie” Kalidasy: analiza semantyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2446).

  • Artykuły i tłumaczenia

Manuskrypt orientalny II 10, Classica Wratislaviensia, 16 (1993), s. 99-102.

Meghaduta : appendix, , Classica Wratislaviensia 17 (1993), s. 79-85 ( Dānasāgarah – ocean darów. Tom poświęcony prof. Hannie Wałkówskiej, red. tomu Joanna Sachse).

Teodor Studyta, Epigramy, [w:] Poezja grecka od II do XV wieku, przekł. z grec. Włodzimierz Appel, Jerzy Łanowski, Mariola Pigoniowa, Alicja Szastyńska-Siemion [et al.] ; wstęp i oprac. Marek Starowieyski. – Kraków, 1995, 386 n. (Muza Chrześcijańska, t. 3; – Ojcowie Żywi 12). Wznowienie: Kraków 2014 (seria Ojcowie Żywi 19).

Przekłady Teodora Studyty, Epigramy ukazały się także w tomie Roberta Browninga, Cesarstwo bizantyńskie; przeł. Grzegorz Żurek, Warszawa 1997, s. 313-314.

Opis zarazy w Atenach : Lukrecjusz, „De rerum natura” VI 1138-1286, Eos 83 (1995), s. 285-305.

Termin „stri” w „Meghaducie” Kalidasy, Classica Wratislaviensia 20 (1996), s. 161-171 (Commentationes philologicae Herberto Myśliwiec oblatae, red. tomu Jakub Pigoń.

Between the river and the woman: Ganga in Kalidasa’s Meghaduta, Cracow Indological Studies, 4 – 5 (2002-2003), s. 409-426.

Rivers in Kalidasa: Some Examples, Atti Del Seminario „La Natura nel Pensiero, nella Letteratura e nelle Arti dell’India” in occasione dell’Undicesimo Convegno Nazionale di Studi Sanscriti (Milano, 23 novembre 2002). Editi da Oscar Botto. A cura di G. Boccali e P. M. Rossi, Torino (Italy) 2004, s. 51-67.

The lament of Rati, Cracow Indological Studies 7 (2005), s. 69 – 79 (Love and nature in Kāvya literature : proceedings, ed. by Lidia Sudyka).

Kalidasa, [w:] Światło słowem zwane : wypisy z literatury staroindyjskiej, praca zbiorowa pod red. Marka Mejora, Warszawa 2007, s. 477-481.

Kalidasa „Narodziny Kumary” (Kumarasambhawa) : pieśń IV. Lament Rati, przeł. i oprac. [w:] Światło słowem zwane : wypisy z literatury staroindyjskiej : praca zbiorowa / pod red. Marka Mejora, Warszawa 2007, s. 482-494.

Nature in some Sanskrit lamentation passages : the Lament of Rati and the Epitaph on Adonis Pandanus’07, 1 (2007), s. 23-42.

The Topos of the Four Ages of Humankind and the Question of Rāma’s Divinity, Cracow Indological Studies 15 (2013), s. 209-236.

Some words denoting light, splendour and brightness in Kālidāsa’s poems, Pandanus’14/1, 8/1 (2014), s. 87-106.

Tejas in Kalidasa, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Bd. 164, Heft 3 (2014), s. 719-739.

Wokół „Meghaduty”: nieprzerwana nić literackiej kultury sanskrytu, redakcja tomu wspólnie z prof. Lidią Sudyką i dr Teresą Miążek, Kraków 2014, 205 s.

Wybrane rośliny w utworze „Obłok – Posłańcem”, [w:] Wokół „Meghaduty”: nieprzerwana nić literackiej kultury sanskrytu, pod red. Lidii Sudyki, Marioli Pigoniowej i Teresy Miążek, Kraków 2014, s. 41-62.

Wizerunek dobrego człowieka w sanskryckiej antologii Subhāṣitaratnakoṣa, Wratislaviensium Studia Classica olim Classsica Wratislaviensia VI-VII (XXXVII-XXXVIII) (2018), s. 223-234.

The father, the son, and the lament: between The Rāmāyaṇa and the Aeneid, [w:] War and Peace in Indian Literature and Culture, Edited by D. Stasik and A. Trynkowska, Warsaw 2019, s. 41-64.