profesor emerytowana

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej UWr. w latach 2005-2008

Kierownik Zakładu Filologii Indyjskiej UWr. w latach 1991-2012

Wicedyrektor ds. dydaktyki Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej UWr. w latach 1978-1981 i 1991-1994

studia nad Bhagawadgitą i Mahabharatą, greckie i rzymskie świadectwa o Indiach starożytnych, filozofia indyjska, literatura gnostyczna

„Spór o Palladasa z Aleksandrii”, Meander XXIX/4-5 (1974), s. 162-169.

„Relacja Megasthenesa o Indiach w ocenie starożytnych”, Antiquitas 5 (1975), s. 3-9.

„Źródła greckie i rzymskie do dziejów Indii starożytnych”, Meander XXXIV/8 (1979), s. 393-405.

Megasthenes o Indiach, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981 [ss. 95].

„Contributions à la lecture de quelques naturalistes anciens”, Eos LXIX (1981), s. 43-45.

„Le mythe de Śila, fleuve indien (Mégasthène, FGrHist. 715, F.10)”, Eos 70 (1982 /a/), s. 237-241.

11 haseł w: Słownik pisarzy antycznych, pod red. A. Świderkówny, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982 /b/.

„Czy Megasthenes i Onesikritos mówią o braku niewolnictwa w Indiach starożytnych”, Eos LXXI (1983), s. 299-308.

„Kalidasa, Meghaduta (przekład wybranych strof)”, Przegląd Orientalistyczny 139-140/3-4 (1986), s. 211-225. (przedruk w: Światło słowem zwane, pod red. M. Mejora, Warszawa: DIALOG 2007, s. 396-423).

P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przeł. z jęz. francuskiego M. Bronarska, B. Górska, A. Nikliborc, J. Sachse, O. Szarska, Wrocław: Ossolineum, 1987

Bhagawadgita czyli Pieśń Pana, przekład z sanskrytu i przypisy J. Sachse, wstęp H. Wałkówska, (Biblioteka Narodowa: Seria II), Wrocław: Ossolineum, 1988 /a/ [ss. 191].

Ze studiów nad Bhagawadgitą, [Classica Wratislaviensia XVI], Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988 /b/ [ss. 175].

„Drzewo sansary (Bhagavadgita XV 1-5)”, Eos LXXVIII (1990 /a/), [Księga Pamiątkowa ku czci Jerzego Łanowskiego], s.381-387.

„Meghaduta Kalidasy”, Classica Wratislaviensia XIII (1990 /b/), s. 167-176.

Recenzja: „Arrian, Der Alexanderzug, Indische Geschichte”, [Griechisch und Deutsch von G. Wirth und O.V. Hinuber, München – Zürich: Artemis Verlag, 1985,] Eos LXXVIII (1990 /c/), s. 164-65

„Bhagawadgita V 1-6. Próba komentarza”, Classica Wratislaviensia XV (1991), s.137-141.

„’Prasāda’ w Bhagawadgicie”, Classica Wratislaviensia XVI (1993 /a/), s. 103-107.

„Hanna Wałkówska – portret indianisty”, Classica Wratislaviensia XVII (1993 /b/) [„Dānasāgaraḥ – Ocean darów dla Hanny Wałkówskiej”], s. 5-12.

Kālidāsa, Meghadūta. Obłok – Posłańcem, przekład z sanskrytu i przypisy J. Sachse, Katowice: Verbum, 1994 [ss. 108].

„The Word Brahman in the Bhagavadgītā”, Cracow Indological Studies I (1995 /a/) [“Proceedings of the International Conference on Sanskrit and Related Studies, September 23-26, 1993”], s. 221-226.

„Bhagawadgita, fragmenty” (tłum.), w: Zagadnienia etyki. Wybór tekstów, pod red. A. Książka, Warszawa: WSPS, 1995 /b/, s. 17-32.

Recenzja: „Słownik mitologii hinduskiej”, pod red. A. Ługowskiego, [Warszawa: DIALOG, 1994,] Przegląd Orientalistyczny 177-178/1-2 (1996 /a/), s. 89-90.

„Jan Amos Komeński, Jedyna konieczność, ks. VI, przekład z jęz. łacińskiego”, Gnosis 9 (1996 /b/), s. 53-60.

„The Mahābhārata: Between rāja-sūya and aśva-medha”, Dialogue and Universalism VII 11-12 (1997 /a/), s. 177-189.

„O niektórych konsekwencjach przyjęcia lub odrzucenia koncepcji sansary”, [w:] Zrozumieć Wschód, pod red. K. Jakubczaka i Ł. Trzcińskiego, Kraków: Aureus, 1997 /b/, s. 129-135.

„Starożytne Indie o śmierci”, [w:] Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka, [Materiały II Krajowej Konferencji TANATOS ’98, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 5-7 listopada 1998 r.], pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe, 1998, s. 197-203.

„Czy Strabon (XV 1,69) wspomina o staroindyjskiej ofierze radżasuji”, Historia 143 (2001), s. 424-426.

Jan Amos Komeński, Unum necessarium czyli Jedyne konieczne, z języka łacińskiego przełożyła J. Sachse, wstęp M. Magdziak i J. Sachse, Wrocław: Pracownia Borgis, 2003 /a/ [ss. 148].

„O zamroczeniu (na podstawie Bhagawadgity i VII księgi Corpus Hermeticum)”, [w:] Nieświadomość to odrębne królestwo …, pod red. I. Błocian i R. Saciuka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003 /b/, s. 31-38.

„Mahabharata jako dzieło hinduistyczne”, [w:] Perspektywy dyskursu religijnego czyli przyjęcie Kaina [seria: „Język a komunikacja” 5.2], Kraków: Tertium, 2004 /a/, s. 223-235.

„Samochwalstwo i obelgi na polu bitwy w Mahabharacie”, Classica Wratislaviensia XXIV (2004 /b/) [„THALEIA. Humor w antyku. Księga pamiątkowa Janinie Ławińskiej-Tyszkowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana”], s. 218-222.

„Wratislavian Indologists and Their Work on Greek Authors dealing with India”, Classica Wratislaviensia XXV (2004 /c/) [„Classics at the Universitas Leopoldina, Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau, Uniwersytet Wrocławski”], s. 71-77.

„Szkice o Mahabharacie: historia pewnych kolczyków”, Classica Wratislaviensia XXVI (2005) [„Euterpe, Terpsichore, Erato. Liryka grecka i jej recepcja. Księga pamiątkowa Alicji Szastyńskiej-Siemion w siedemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów, uczniów ofiarowana”], s. 246-249.

„Kilka uwag o braminach w Mahabharacie”, [w:] India in Warsaw. Indie w Warszawie, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006 /a/, s. 276-284.

„Mahabharata – epopeja Indii starożytnych”, [w:] Xenia Opoliensia, pod red. J. Roztropowicz, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006 /b/, s. 61-83.

„Indological Studies at the University of Wrocław”, [w:] Teaching on India in Central and Eastern Europe [“Contributions to the 1st Central & Eastern European Indological Conference on Regional Cooperations (Warsaw, 15-17 September 2005)”], Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2007 /a/, s. 69-77.

„Some Words on the Battle at Kurukshetra: Retardations and Replacements”, Rocznik Orientalistyczny LX/2 (2007 /b/) [“Theatrum Memorabilium Indiae Orientalis: a volume to celebrate the 70th Birthday of Professor Maria Krzysztof Byrski”, ed. by M. Nowakowska and J. Woźniak], s. 90-97.

„Prati-smr(i)ti w świetle nauk o wybaczaniu w Mahabharacie”, Symbolae Philologorum Posnaniensium XVIII (2008), s. 464-472.

„Innerlijk weten in de Mahabharata”, [w:] Brahma – Vishnoe – Shiva. De herschepping van de mens, Haarlem: Rozekruis pers, 2011, s.20-28.

„Some Remarks on the Fifth Book of the Mahābhārata”, [w:] CEENIS [Central & Eastern European Network of Indian Studies] Current Research Series, vol. 1, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013, s. 15-20.

„Meghadūta Kalidasy. Komentarz do strof 11 i 63 (Hultzsch)”, [w:] Wokół Meghaduty. Nieprzerwana nić literackiej kultury sanskrytu, red. L. Sudyka, M. Pigoniowa, T. Miążek, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014, s. 83-89.

„Różokrzyżowcy o życiu i śmierci”, [w:] Studia ezoteryczne. Wątki polskie, pod red. I. Trzcińskiej, A. Świerzowskiej, K. H. Hess, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 /a/, s. 118-127.

„Widzenie Ardżuny (Bhag. XI, przekład)”, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia IV /XXXV/ (2015 /b/) [“Charisteria Aliciae Szastyńska-Siemion Octagentariae Oblata ab Amicis, Collegis, Discipulis”], s. 331-339.

„Czarodziejski flet w oczach różokrzyżowców”, [w:] „Czarodziejski flet” – tekst i konteksty. Studia nad librettem opery, Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2016 /a/, s. 159-176.

J. Bouman, C. van Heertum (red.), Boska mądrość, boska natura. Przesłanie Manifestów różokrzyżowców w wizualnym języku siedemnastego stulecia [Tytuł oryginału: Divine Wisdom, Divine Nature. The Message of the Rosicrucian Manifestoes in the Visual Language of the Seventeeth Century], przeł. W. Mierzejewska, J. Sachse, H. Swaryczewska, red. B. Gałkowski, J. Sachse, Amsterdam/Kraków: In the Pelican, 2016 /b/.