adiunkt

alicja.lozowska@uwr.edu.pl

sanskryt, Bhagavadgita, przekładoznawstwo, sztuka indyjska

Wizja transcendencji w Bhagawadgicie na tle wcześniejszych utworów religijno-filozoficznych starożytnych Indii, w: Otarłem się o życie. Otarłem się o słowa. W czterdziestolecie pracy pisarskiej Stanisława Rogali, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2008, s. 363-376. 

Bhagawadgita w polskich przekładach, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4 2008, s. 137-152. 

Szpiedzy w starożytnych Indiach, w: Człowiek starożytny we wspólnocie, red. M. Dobrzański i in., Poznań 2009, s. 59-72. 

Kontrowersje wokół fazy aikonicznej we wczesnej sztuce buddyjskiej w Indiach, „Studia Indologiczne”, 19 (2012). 

Metodologia badań przekładów Bhagawadgity, “Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensa”, VI-VII (XXXVII-XXXVIII) Wrocław 2017-2018.